Українська Русский
Привіт, Гість! | Реєстрація
Назад Назад

Новації Податкового кодексу України

Дата публікації: 25.03.2011   Кількість переглядів: 37566

Новації Податкового кодексу України

podatky Положення Податкового кодексу, який вступив в дію 1 січня 2011 року, спрямовані, у першу чергу, на удосконалення адміністрування податків, зниження податкового навантаження на бізнес, перенесення податкового навантаження на більш платоспроможну категорію громадян та створення стимулів для інноваційно-технологічного розвитку вітчизняної економіки.

Зокрема, у ньому передбачено зменшення до 18 загальнодержавних податків і зборів (на сьогодні - 29) та до 5 місцевих податків і зборів (на сьогодні - 16), поступове зниження ставки податку на прибуток з діючої 25-відсоткової на 2 відсотки щорічно до рівня 16% та ставки податку на додану вартість до 17% в 2014 році.

З метою зменшення податкового навантаження на бізнес-середовище, Податковим кодексом передбачено звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання консалтингових, інжинірингових, адвокатських, бухгалтерських послуг, врегульовано питання оподаткування операцій з фінансового лізингу, що дозволить надати нових стимулів цій формі інвестування, удосконалено амортизаційну політику. Для окремих груп основних засобів (машини, обладнання, транспортні засоби) може застосовуватися прискорена амортизація за методом прискореного зменшення залишкової вартості, який дозволяє удвоє скоротити мінімальні терміни корисного використання основних засобів.

Запорукою стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств є запровадження до 2016 року нульової ставки податку на прибуток новоутворених підприємств (юридичних осіб), а також підприємств з обігом до 3 млн. грн. та кількістю працівників не більше 20 чоловік. На 10 років звільнятимуться від оподаткування прибутку підприємства галузей легкої промисловості (крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині) та суб'єкти господарської діяльності від надання готельних послуг, підприємства суднобудівної та літакобудівної промисловості, а також машинобудування для агропромислового комплексу.

Відносно нововведень в оподаткуванні фізичних осіб, то варто зауважити, що з 1 січня 2010 року вводиться прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб. За ставкою 15% оподатковуватимуться доходи, що менші або дорівнюють десяти розмірам мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного податкового періоду. Решта доходу перевищення оподатковуватиметься за ставкою 17%.

З 1 січня 2011 року у зв'язку з набранням чинності Податкового кодексу України на зміну податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів вводиться збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Платниками збору є юридичні й фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що є об'єктом оподатковування. Під першою реєстрацією слід розуміти реєстрацію транспортного засобу, що здійснюється щодо даного транспортного засобу вперше.

Що стосується справляння земельного податку з фізичних осіб, то податок їм традиційно буде нараховувати податковий орган, видаючи податкове повідомлення-рішення про внесення податку. При цьому змінилися строки сплати земельного податку фізичними особами - протягом 60 днів з моменту вручення податкового повідомлення- рішення.

 

Увага!

Триває кампанія з декларування доходів громадян, отриманих у 2010 році

Відповідно до Податкового кодексу України, який набрав чинності 1 січня 2011 року, річну декларацію про майновий стан і доходи подають громадяни, які або зобов'язані подавати таку декларацію згідно з нормами Кодексу, або мають право подати таку декларацію для отримання податкової знижки (аналог податкового кредиту).

Треба зазначити, що деклараційна компанія цього року буде провадитися відповідно до норм саме Закону "Про податок з доходів фізичних осіб" і не передбачає значних відмінностей від минулорічної.

Слід звернути увагу на те, що Податковий кодекс України починаючи з 2011 року продовжує термін декларування доходів фізичних осіб до 1 травня.

Фізична особа зобов'язана подати у 2011 році Декларацію, якщо протягом звітного 2010 року вона отримала: доходи (прибутки), які не підлягали оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті; іноземні доходи; доходи від особи, яка не мала статусу податкового агента (тобто доходи, отримані від нерезидента, фізичної особи, яка не є СПД, або особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність).

Крім того, зобов'язані подавати Декларацію звільнені з роботи працівники, у яких за результатами проведеного остаточного розрахунку при звільненні не вистачило доходів для сплати ПДФО. Також обов'язково слід задекларувати суми надмір витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк працівником, який звільнився. Такі платники податку доплачують ПДФО на підставі поданої Декларації.

Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, також зобов'язані подати до органу ДПС Декларацію не пізніше закінчення 60-го календарного дня, що передує такому виїзду.

podatky01 Згідно із Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 527-р «Питання декларування фізичними особами майнового стану та доходів» виконаним визнається обов'язок з подання річної декларації про майновий стан та доходи (податкової декларації) за 2010 рік фізичними особами - платниками податку, що одержали дохід у вигляді спадщини (подарунку), який згідно із Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» оподатковується за нульовою ставкою, за умови відсутності інших підстав для виконання такого обов'язку.

Подати Декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податкову знижку (кредит).

Так, з метою повернення зайвої сплаченої суми податку Декларацію мають право подати: фізичні особи, які сплатили ПДФО за договором відчуження об'єкта рухомого чи нерухомого майна, але договір не було засвідчено нотаріально й угода не відбулася (у такому разі до Декларації додаються підтверджувальні документи про фактичну сплату ПДВО); звільнені з роботи працівники, у яких при проведенні остаточного розрахунку при звільненні виникла переплата ПДФО (до Декларації додається довідка про результати перерахунку).

 Декларація заповнюється громадянином самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою здійснювати таке заповнення. Декларацію можна також надіслати на адресу податкового органу поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного терміну її подання.

 Бланки податкових декларацій безоплатно надаються органами державної податкової служби.

 

Начальник ДПІ в м. Івано-Франківську ДМИТРО РОМАНЮК

Коментарі
Ім'я  
E-Mail
Текст